Oikealla paikalla.

Adiente löytää juuri sinulle sopivimman työpaikan tai työntekijän.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Oy Adiente Ab (jäljempänä “Adiente”)

Y-tunnus 1940050-6
Keilaranta Business Park
Keilaranta 1
FIN-02150 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Erica Flinck-Härkönen, puh. 040 510 7700
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Rekisterin nimi

Työnhakijatietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakkaan suostumuksella tapahtuva henkilö- ja muiden työhön liittyvien tietojen kerääminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään Adienten henkilöstövuokrauksien ja rekrytointien toimeksiantojen toteuttamisen yhteydessä. Henkilöistä kerätään ainoastaan sellaista tietoa, joka on tarpeellista selvitettäessä henkilön soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä löytyy seuraava tieto:

  * Rekisteröidyn perustiedot: nimi, osoite, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotisivu, syntymäaika, sukupuoli ja siviilisääty
  * Tämänhetkiseen työtilanteeseen liittyvät tiedot: omakuvaus, haettava paikka, toivotut työajat ja toivotut työalueet.
  * Soveltuvuuden kannalta tärkeät tiedot: kielitaidot, ajokortti, koulutus ja työkokemus
  * Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus ladata oma CV tietokantaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä työnhakijalta tämän suostumuksella. Työnantaja voi myös omasta tahdostaan toimittaa vapaamuotoisen työhakemuksen tai ansioluettelon. Lisäksi tietoa kerätään työntekijältä ja työnantajalta saadun palautteen perusteella.

Tietojen luovutus

Adiente ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja Adienten ja mahdollisten työnantajien ulkopuolelle. Tietojen luovutukseen pyydetään rekisteröidyn henkilön suostumus. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain Adienten henkilökunta.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

Oy Adiente Ab
Keilaranta Business Park
Keilaranta 1
FIN-02150 Espoo

Tai voidaan esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa