Oikealla paikalla.

Adiente löytää juuri sinulle sopivimman työpaikan tai työntekijän.

Adienten henkilörekisteri

Henkilöstöpalvelu Adiente Oy (jäljempänä Adiente) käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet

Adienten keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työnantajat. Tätä tarkoitusta varten Adiente kerää työntekijöistään ja työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Tietojen keräämisen ja käytön systematisoinnilla pyritään tehostamaan Adienten toimintaa ja tarjoamaan asiakkaille nopeampaa ja parempaa palvelua siten, että tyytyväisellä työnantajalla on tyytyväinen työntekijä.

Asiakkaan informointi

Adiente uskoo avoimuuteen henkilötietojen käsittelyssä. Adienten toivomuksena on, että kaikki asiakkaat tutustuvat huolellisesti Adienten työntekijöiden tiedot tallentavaa tietojärjestelmää kuvaavaan rekisteriselosteeseen, joka ilmaisee rekisterinpitäjän, rekisterin nimen, käsittelyn tarkoitukset, kerättävät tiedot, tietolähteet, luovutuskohteet ja rekisterin tietosuojaperiaatteet.

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen

Adienten tietojen käsittely perustuu aina työnhakijan itse tai työnantajayrityksen antamiin tietoihin. Adienten asiakkailla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely, sekä pyytää että tiedot poistetaan Adienten rekisteristä. Adiente käsittelee vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti.

Adiente ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja asiakaskuntansa ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lopuksi

Adienten toiminnan ja palveluiden kehittämisen yhteydessä myös tätä lausuntoa tullaan muokkaamaan ja päivittämään kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. Adiente toivoo, että asiakkaat käyvät aika ajoin tarkistamassa uusimman lausunnon sisällön.

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit Adienten toiminnasta rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle Erica Flinck-Härköselle, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti.