Oikealla paikalla.

Adiente löytää juuri sinulle sopivimman työpaikan tai työntekijän.

Noudatamme alan sopimuksia

Adiente Oy on kuulunut Henkilöstöpalveluyritysten liittoon, ja tätä kautta myös Elinkeinoelämän keskusliittoon, perustamisesta lähtien. Noudatamme liittojen asettamia sääntöjä ja menettelytapoja, yleisiä sopimusehtoja, henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta ja lisäksi Adiente on auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys.

Alan yleiset sopimusehdot
Henkilöstöpalvelualojen liitto on laatinut henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot, jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.
Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa. 
Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot on luettavissa tästä.

Työehtosopimus
Henkilöstöpalvelualojen liitto neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen.
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta, joka on tehty HPL:n ja ERTO:n välillä, sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on luettavissa tästä.